Verzekering

Elk lid binnen onze club is verzekerd voor ongevallen tijdens en op weg/naar de training. Om van deze verzekering te kunnen genieten, moet je een verzekeringsformulier laten invullen door je huisarts. Dit document geef je dan af aan de verantwoordelijke voor de verzekeringen. Omdat de hele adminstratie wel wat weken tijd in beslag kan nemen, is het belangrijk om dit document zo snel mogelijk te laten invullen en aan ons terug te bezorgen. Wij ondernemen dan de nodige stappen. Je vindt het verzekeringsdocument hier.

Als je verzekering niet in orde is, dan kunnen we je helaas niet mee laten trainen.

Wat te doen bij een ongeval?

  1. Betrokkene gaat met een ongevalsformulier naar de (spoed)arts.

  2. Geef het ingevulde ongevalsformulier af aan de verantwoordelijke van de club binnen de 5 dagen na het ongeval of stuur het ongevalsformulier naar het secretariaat van de VAV binnen de 8 dagen na ongeval (De Ridder Marleen, Groeningenstraat 27, 1500 Halle).

  3. Secretariaat VAV stuurt het door aan Arena (verzekeringsmaatschappij) die een dossier opent.

  4. Arena stuurt een melding van ontvangst aan betrokkene.

    Indien je na 2 weken deze melding nog niet zou hebben ontvangen, dan neem je best contact op met het secretariaat van de VAV.

  5. De betrokkene houdt zijn medische kosten (na tussenkomst ziekenkas e.d.) netjes bij.

  6. Na genezing laat betrokkene het document “voor genezen verklaring" invullen door arts en stuurt dit op aan Arena, samen met het bijgehouden bundeltje aan medische kosten die niet door ziekenkas werden terugbetaald.

  7. Arena beoordeeld de opgestuurde kosten, doet de terugbetaling en sluit het dossier af.

De betrokkene neemt dus niet meer deel aan de clublessen vanaf de dag van het ongeval tot aan de dag van de genezen verklaring!