Halse Aikido club

Wat is aikido?

Aikido is een Japanse krijgskunst die ontwikkeld werd door O-sensei Morihei Ueshiba, in het begin van de vorige eeuw. De training in aikido verschilt van die in andere Japanse krijgskunsten. Niet alleen moet men de unieke bewegingen en technieken van deze kunst doorgronden, maar ook de diepere filosofie erachter.

Deze filosofie leert beoefenaars de geest te verruimen, het karakter te ontwikkelen en de kunst om in harmonie te leven met de dagelijkse realiteit. De weg ('do') van aiki is een weg naar grotere zelfkennis en zelfbeheersing, evenals naar een beter inzicht in de zin van het leven. In opzicht is de zelfverdediging niet het doel, maar een middel om te komen tot een hoger bewustzijnsniveau.

Naast het ontwikkelen van typische sportieve elementen zoals snelheid, timing, soeplesse en uithoudingsvermogen leert men het correcte gebruik van fysieke energie in de aikido-bewegingen. Harmonie van lichaam en geest ('ai') ontstaat geleidelijk door oefening. In aikido vindt men vele elementen terug uit de oude Japanse samenleving, die gekenmerkt werd door de klasse van de samoerai: begroetingsceremonieën, het dragen van de broekrok of 'hakama', het trainen op de knieën, de zwaardtechnieken, …

In aikido komen vele trainingsvormen aan bod. Hoofdzakelijk zijn dit diverse oefenvormen tegen één of meerdere al dan niet gewapende tegenstrevers. Er wordt ook geoefend met een houten zwaard (bokken) , een houten stok (jo) en een houten dolk (tanto). Deze wapens worden gebruikt omdat zij efficiënt zijn en bovendien een bijzondere didactische waarde hebben in het leerproces van een krijgskunst. Na meerdere jaren studie via deze trainingsvormen zal men stilaan een hogere kracht (Ki-energie) ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om verschillende fysiek sterkere tegenstrevers tezelfdertijd uit te schakelen. Opvallend bij aikido is ook de cirkelvormigheid van de meeste bewegingen, waardoor de kracht die de tegenstrever bij de aanval gebruikt, geassimileerd wordt en tegen hem kan worden aangewend.

Aikido is niet alleen efficiënt, maar ook een manier om je lichaam in goede conditie te houden en een leven lang gezond te blijven, niet alleen door de gezonde bewegingen, maar ook via methoden die in het Oosten sinds eeuwen aangewend worden om het eigen lichaam te verzorgen en zonodig te genezen. De trainingen zijn voor iedereen toegankelijk, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, lichaamsbouw of kracht. Er wordt gewerkt met respect voor de partner en voor het eigen lichaam. Beginners en gevorderden trainen en evolueren samen. Aikido kent geen competitie of wedstrijdvorm.