Wie een nieuw lid aanbrengt krijgt 1/3 van het lidgeld terugbetaald. Je kan maximum je volledig lidgeld terugbetaald krijgen.
In onze club heb je recht op 3 gratis proeflessen. Zo kan je al eens kennis maken met Aikido en met de mensen binnen onze club. Pas na deze 3 lessen moet je beslissen of je lid wil worden van onze club.